Zarządzanie ryzykiem płynności w sytuacji normalnej i awaryjnej

26-27 września 2024

SZKOLENIE ONLINE / STACJONARNE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

Udział w szkoleniu stacjonarnym
2790 zł + vat do 6.09.2024
2890 zł + vat po 6.09.2024

Udział w szkoleniu online
2590 zł + vat do 6.09.2024
2750 zł + vat po 6.09.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Niedawna upadłość Silicon Valley Bank oraz przypadki restrukturyzacji banków w Polsce dobitnie przypomniały istotność ryzyka płynności w zarządzaniu bankiem. W szczególności, jak dotkliwy staje się brak płynności oraz jak istotną rolę pełni sprawne zarządzanie tym ryzykiem, tak w sytuacji normalnej jak i awaryjnej. Podkreśliła to również Komisja Nadzoru Finansowego, umieszczając przygotowanie do zarządzania ryzykiem płynności w sytuacjach kryzysowych na liście priorytetów w zakresie ostrożnościowego nadzoru bankowego w 2024 roku. Szkolenie przeprowadza uczestnika przez najważniejsze aspekty związane z płynnością w różnych warunkach rynkowych. Zaczynamy od sytuacji normalnej, podstawowych narzędzi i bieżących wymogów nadzorczych. Następnie przechodzimy do sytuacji stresowej, gdzie wspólnie konstruujemy testy warunków skrajnych, omawiamy działania awaryjne i naprawcze oraz znaczenie i rolę planów naprawy. Ostatnia część szkolenia dotyczy zarządzania płynnością w przymusowej restrukturyzacji, w tym konstrukcji i roli wskaźnika MREL oraz wpływu na strategię finansowania banków. Duży nacisk położony jest na stronę praktyczną: blisko połowę szkolenia zajmuje część warsztatowa, obejmująca ćwiczenia komputerowe oraz studia przypadków (w tym szczegółowe omówienie upadku SVB). Pomaga w tym osoba trenera: 20 lat doświadczenia w bankowości, aktywne merytoryczne zaangażowanie w omawiane zagadnienia, talent dydaktyczny, liczne i wysoko oceniane szkolenia z obszaru ALM. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i menedżerów z obszaru ALM, controllingu, zarządzania ryzykiem, a także dla przedstawicieli funkcji skarbu oraz audytu wewnętrznego.

TRENER

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym ponad 15-letnie w obszarze ALM – jeden z wiodących autorytetów w tej dziedzinie w Polsce. Przeprowadzał wdrożenie i odpowiada za metodykę kalkulacji LCR i NSFR w Banku i Grupie Pekao, prowadząc bezpośredni dialog z audytorami oraz nadzorem. Regularnie uczestniczy w konstrukcji i przeprowadzaniu testów warunków skrajnych, w tym w obszarze płynności. Aktywny udział w przygotowaniu planów naprawy dla KNF oraz resolution pack dla BFG w obszarze ryzyka płynności. Trener o wysokich zdolnościach i dużym doświadczeniu pedagogicznym, zdobytym m.in. podczas regularnie prowadzonych szkoleń z obszaru ALM oraz zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych, poznając praktykę rynkową i podejścia stosowane na świecie. Współzałożyciel i członek prezydium Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami w Bankach przy Związku Banków Polskich.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI