Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Szkolenie przeprowadza uczestników przez tajniki zarządzania ryzykiem płynności: podstawowe narzędzia, miary, wpływ na kształtowanie bilansu. Rok 2023 oznacza kolejne zmiany regulacyjne i rynkowe w tym obszarze: wchodzą w życie wytyczne EBA dotyczące LCR, spodziewana jest istotna skala emisji długu w celu spełnienia wymogów MREL. Ponadto, światowa i polska gospodarka znalazły się pod silnym wpływem pandemii koronawirusa oraz wojny w Ukrainie – zostaną omówione stosowane mechanizmy wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na sytuację płynnościową banków.

Ponieważ ryzyko płynności to najczęstsza bezpośrednia przyczyna kłopotów/upadłości banków, spojrzymy na nie w kontekście całości systemu antykryzysowego budowanego przez regulatorów. Obejmuje on nie tylko konsekwentne zaostrzanie wymogów (w tym LCR i NSFR), ale również zarządzanie w sytuacji awaryjnej (plany naprawy i przymusową restrukturyzację). Wspólnie omówimy, zilustrujemy na przykładach i pokażemy wpływ na zarządzanie płynnością poszczególnych elementów systemu.

Duży nacisk położony jest na praktyczną stronę szkolenia. Oprócz dedykowanych sesji warsztatowych, materiały zawierają liczne przykłady i odniesienia do bieżących wydarzeń. W szczególności wspólnie analizujemy przypadki upadłości oraz przymusowej restrukturyzacji w Polsce i na świecie. Ponieważ kluczowy wpływ na kształtowanie bilansu i operacyjne zarządzanie płynnością mają LCR i NSFR, wskaźniki te omawiane są w większych szczegółach, w tym od strony praktycznej podczas warsztatów komputerowych.

Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym ponad 10-letnie w obszarze ALM. Jeden z wiodących autorytetów w obszarze LCR i NSFR w Polsce. Przeprowadzał wdrożenie CRR oraz Rozporządzenia Delegowanego LCR w Banku i Grupie Pekao, brał także aktywny udział w implementacji LCR w ramach Grupy UniCredit. Nieprzerwanie od 2013 odpowiada za metodykę kalkulacji LCR w Pekao, prowadząc bezpośredni dialog z audytorami oraz nadzorem. Trener o wysokich zdolnościach i dużym doświadczeniu pedagogicznym, zdobytym m.in. podczas regularnie prowadzonych szkoleń (w tym z obszaru ryzyka płynności i LCR) oraz zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych, poznając praktykę rynkową i podejścia stosowane na świecie. Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami w Bankach przy Związku Banków Polskich, gdzie koordynuje m.in. obszar związany z LCR.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.