Do udziału zapraszamy:

 • Członków Zarządu
 • Dyrektorów Pionu Ryzyka
 • Menedżerów Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
 • Audytorów
 • Przedstawicieli działów Compliance
 • Analityków

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

Sponsor:

Partner:

 • Wymiana informacji, dyskusja na temat podejścia innych banków
 • Wysoki poziom merytoryczny, dużo nowinek
 • Interakcja z prelegentami
 • Bardzo dobry repertuar prowadzących
 • Wysoki poziom konferencji
 • Bardzo dobrze prowadzone prezentacje, duża wartość praktyczna przekazywanych informacji
 • Praktyczne informacje przydatne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)