Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze zmianami w pakietach COREP i Leverage Ratio zdeterminowanymi wejściem w życie zmian do Rozporządzenia CRR tzw. CRR 2. Omówimy zmiany merytoryczne i nowe formularze. Na szkoleniu przestawione zostaną istotne zmiany w Rozporządzeniu CRR – wpływ na wymogi kapitałowe i fundusze. Dodatkowym atutem szkolenia będzie omówienie zmian w zasadach ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Banków (część ósma Rozporządzenia CRR).

Szkolenie skierowane jest dla pracowników banków, w szczególności zajmujących się sprawozdawczością dotyczącą adekwatności kapitałowej. Zapraszamy również pracowników komórek związanych z ryzykiem kredytowym czy pracowników audytu wewnętrznego.

Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości w Banku z wieloletnim doświadczeniem w zakresie raportowania finansowego. Nadzoruje cały proces sporządzania sprawozdawczości w banku: pakiety sprawozdawcze dla NBP, sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, raportowanie dla BFG. Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ukończone studia podyplomowe organizowane przez SGH w Warszawie. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu wymogów kapitałowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.