Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie ma na celu pokazanie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako systemu, zarówno na poziomie krajowym jak i ponadnarodowym, konieczności współpracy między zaangażowanymi w ten proces instytucjami, wagi poszczególnych uczestników z uwzględnieniem podmiotów międzynarodowych. Pozwoli również na przybliżenie punktu widzenia regulatorów. Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie kluczowych elementów tego procesu na poziomie konkretnej instytucji obowiązanej pod kątem zapewnienia jego efektywności, zarówno operacyjnej jak i ekonomicznej.

Uczestnicy: specjaliści ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w bankach i instytucjach płatniczych, z naciskiem na osoby na stanowiskach kierowniczych, MLRO

Od 24 lat związany z rynkiem finansowym, uczestnik wielu ważnych a często pionierskich wydarzeń polskiego rynku finansowego. Pracownik międzynarodowych grup bankowych z głęboką znajomością zagadnień biznesowych i regulacyjnych dzięki pracy zarówno w komórkach biznesowych jak i kontrolnych.

Twórca pierwszej w polskiej administracji publicznej komórki compliance. Nadzorował realizację obowiązków wynikających z krajowych przepisów dotyczących AML przez instytucje sektora finansowego. Członek z ramienia Polski Stałego Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego od jego powstania w 2020 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.