MODELOWANIE STÓP PROCENTOWYCH ORAZ WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH STOPY PROCENTOWEJ

16-17.11.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2390 zł + vat do 31.10.2023 

2490 zł + vat po 31.10.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

CEL I ZAKRES SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematem modelowania stóp procentowych oraz wyceną instrumentów pochodnych na stopę procentową. Przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia matematyki finansowej niezbędne do zrozumienia stochastycznych modeli stóp procentowych oraz ich wykorzystania w procesie wyceny. Szkolenie rozpoczyna się od omówienia podstawowych zagadnień matematyki finansowej a następnie poziom zaawansowania stopniowo wzrasta. Omówione zostaną popularne modele krótkiej stopy, modele na stopy forward jak również wycena opcji Cap/Floor oraz Swapcji. Ponadto, zostanie zaprezentowana metoda symulacji Monte Carlo oraz jej zastosowanie w modelowaniu stóp procentowych oraz wycenie opcji. Część szkolenia ma charakter warsztatu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego dzięki czemu uczestnicy mają możliwość zapoznania się z budową krzywej dochodowości oraz praktyczną implementacją omawianych modeli do wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej. Wymagana podstawowa wiedza z zakresu pojęć matematycznych takich jak rozkład normalny, wartość oczekiwana i wariancja rozkładu, całki.

TRENER

Prowadzący ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym w zakresie modelowania oraz wyceny instrumentów finansowych. Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął karierę zawodową jako trader, gdzie przez kilka lat zajmował się handlem kontraktami terminowymi na międzynarodowych giełdach, przede wszystkim kontraktami na stopę procentową. Doświadczenie w bankowości zdobywał w departamencie ryzyka w Plus Banku, gdzie był odpowiedzialny za ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Następnie przez wiele lat pracował w Warcie, zajmując się wyceną aktywów inwestycyjnych. Brał udział m.in. w opracowywaniu i implementacji kompletnego systemu do wyceny instrumentów pochodnych na potrzeby  rozporządzenia EMIR. Z powodzeniem ukończył również program CFA. Obecnie pracuje jako ekspert w departamencie Model Development ryzyka rynkowego w ING Hubs Poland i jest odpowiedzialny m.in. za modele stopy procentowej wykorzystywane przy modelowaniu ryzyka księgi bankowej w grupie ING.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI