Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

DLA KOGO:

Pracownicy departamentów / biur zarządzania ryzykiem kredytowym, w szczególności zaangażowanych w rozwiązania oparte o techniki/podejścia ilościowe.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA: OD KONCEPCJI PODSTAWOWYCH DO ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Hasło uczenia maszynowego (ML) jest obecnie bardzo popularne i wymieniane (w wielu przypadkach nadmiernie)
w wielu kontekstach, często zamienne ze sztuczną inteligencją (AI). Ale czy wszyscy rozumiemy jego jakie są jego założenia konceptualne ML i sposób działania, a w szczególności jak można wykorzystać je na potrzeby zarządzania ryzykiem kredytowym?

Poniższa propozycja jest kierowana do osób chcących poznać świat ML, jak również pragnących odświeżyć
i uporządkować wiedzę w zakresie poszczególnych technik ML. Szkolenie skupi się przede wszystkim na możliwościach ML w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Przedstawimy Ci na jakich etapach procesu zarządzania ryzykiem kredytowym istnieją możliwości, jak i również ograniczenia, zastosowania różnych technik ML. Nie zapomnimy również również o uwarunkowaniach organizacyjnych i technicznych determinujących stosowanie ML. Wskażemy Wam uwarunkowania prawne i regulacyjne stosowania poszczególnych technik uczenia maszynowego. W kolejnej części przybliżymy Wam w jaki sposób ML może pomóc bankom w optymalizacji działalności kredytowej. W ostatniej części opowiemy o wybranych nowoczesnych technikach ML, tj. lasy losowe i sieci neuronowe, i możliwościach ich zastosowania w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości i zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Doświadczenie zdobywał w krajowych bankach oraz globalnych firmach konsultingowych świadcząc usługi doradcze w obszarze zarządzania i modelowania ryzyka kredytowego, oraz wdrażania rozwiązań IT w obszarze ryzyka kredytowego, dla banków krajowych i zagranicznych.Odbył wiele szkoleń z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym w kraju i za granicą. Posiada certyfikat FRM.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.