Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy bankowe. Podczas szkolenia nie jest wymagana wiedza dotycząca konsolidacji, natomiast wskazana jest ogólna znajomość MSSF. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w proces sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych przede wszystkim instytucji finansowych, a także nadzór nad nimi i ich analizę. Przedstawione zostaną: regulacje obowiązujące polskich emitentów sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, kto jest zobowiązanych do ich sporządzania, tematyka połączeń jednostek gospodarczych oraz innych zmian, metody konsolidacji i ich wpływ na sprawozdania finansowego.

Dyrektor Biura Sprawozdawczości w jednej z instytucji finansowych. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z sprawozdawczością finansową i obligatoryjną w tym konsolidacją sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.