CONFERENCE INTEREST RATE RISK AND LIQUIDITY RISK MANAGEMENT IN VOLATILE MACROECONOMIC ENVIRONMENT
5TH EDITION

OCTOBER 24-25, 2024

VENUE:
WEST GATE CONFERENCE CENTER, AL. JEROZOLIMSKIE 92, WARSAW

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2650 zł early bird do 31.07.2024

2790zł do 27.09.2024

2890 zł po 27.09.2024

____

620 EUR till 31.07.2024

650 EUR till 27.09.2024

680 EUR after 27.09.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O konferencji:

We invite:

 • Board Members
 • Heads of Risk Division
 • Directors of Treasury, ALM, Balance Sheet Management
 • Managers of Market, Financial, Liquidity, Interest Rate Risk
 • Controlling Experts
 • Auditors
 • Dealers

 

Main subjects:

 • IRRBB, CSRBB, SOT NII
 • Wibor reform
 • Long term financing indicator
 • Repo market
 • Liquidity stress testing
 • Fixed rate mortgage prepayment modelling
 • Back test of models
 • LCR
 • AI in risk management

Prelegenci:

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
  7. Udział w konferencji obejmuje utrwalanie wizerunku uczestników w postaci fotografii i nagrań video, które będą zamieszczane na stronach i w materiałach reklamowych organizatora i sponsora konferencji

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury




   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI