INTERPRETOWALNY MACHINE LEARNING DO MODELOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

29.11.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 zł + vat do 10.11.2023 

1550 zł + vat po 10.11.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Korzystanie z zaawansowanych metod machine learning tworzy szanse i zagrożenia. Jednym z zagrożeń jest brak zrozumienia i interpretowalności modelu i jego wyników, a jest to warunek konieczny, by móc korzystać z modelu zgodnie z oczekiwaniami regulatorów. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się o trendach regulacyjnych związanych z technikami interpretacji metod machine learning, zrozumieją intuicję stojąca za technikami interpretacji i jak pomagają one w walidacji modeli.
Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na ulepszenie modeli wykorzystywanych w metodzie wewnętrznych ratingów (IRB) tj. modelowania parametrów PD, LGD, EAD. Metody omawiane na szkoleniu znajdą zastosowanie w dowolnych problemach klasyfikacji i regresji spotykanych w obszarze ryzyka kredytowego. Główna część szkolenia dotyczyć będzie zastosowaniu tych technik praktyce w języku Python na prawdziwych danych.

TRENER

Ekonomista pracujący w zespole scenariuszy na potrzeby testów warunków skrajnych w departamencie zarządzania ryzykiem w Citi oraz adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2022 uzyskał doktorat z ekonomii na Brown University, gdzie prowadził badania dotyczące stabilności systemu finansowego. Autor kilku publikacji naukowych na temat wczesnego ostrzegania przed napięciami w systemie finansowym i kryzysami bankowymi. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe: prowadził zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wykładał na szkole letniej Brown University. Członek redakcji czasopisma naukowego Ekonomista. Doświadczenie zdobywał m.in. w Narodowym Banku Polskim i w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI