Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Warsztaty z wyceny instrumentów finansowych przeprowadzają uczestnika od podstaw matematyki finansowej (jedyna wymagana wiedza to matematyka na poziomie szkoły średniej) poprzez ogólną definicję wyceny instrumentu finansowego do metod wyceny podstawowych instrumentów finansowych oraz kalkulacji ich wrażliwości na zmiany parametrów rynkowych. Przedstawiane zagadnienia uczestnicy szkolenia najpierw liczą sami w Excelu, a potem rozwiązanie jest przedstawiane przez prowadzącego. Dzięki tej formie, uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczną umiejętność wyceny podstawowych, a jednocześnie najczęściej spotykanych, instrumentów finansowych.

Adresaci:
Pracownicy banków, innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zajmujący się wyceną instrumentów finansowych i/lub pomiarem ryzyka rynkowego, w szczególności pracownicy departamentów:
● Zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności
● Zarządzania aktywami i pasywami
● Skarbu
● Kontroli operacji skarbowych
● Rachunkowości
● Sprawozdawczości
● Audytu wewnętrznego

Doświadczony ekspert i trener z obszaru ryzyka rynkowego i płynności oraz matematyki finansowej i MS Office. Ekspert w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Od 2000 r. pracuje w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności – karierę zawodową rozpoczęła w BIG Banku Gdańskim (obecnie: Bank Millennium) jako specjalista, a następnie ekspert. W Polbank EFG kierowała Zespołem Ryzyka Rynkowego i Płynności. Brała udział w projekcie transformacji Polbank EFG w bank lokalny oraz fuzji z Raiffeisen Bank Polska, a po jej zakończeniu w Raiffeisen Polbank zajmowała stanowisko Kierownika ds. Ryzyka Rynkowego. W Santander Consumer Bank S.A. kierowała Działem Ryzyka Rynkowego (Dyrektor Działu), a w Idea Bank Biurem Ryzyka Finansowego (Dyrektor Biura) odpowiadając za pomiar i monitorowanie ryzyka rynkowego i płynności. Następnie w Standard Chartered GBS Poland jako Treasury Lead brała udział w projektach dotyczących tworzenia narzędzi do pomiaru i prognozowania ryzyka płynności. Jednocześnie posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej – przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ryzyka rynkowego i płynności, matematyki finansowej oraz pakietu MS Office (m.in. z Excela i programowania w VBA), a także prowadziła zajęcia z matematyki i tematów pokrewnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.