Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Sprawowanie funkcji Compliance Officera w dobie dynamicznego rozwoju technologicznego zachęca, a wręcz wymaga posiadania ciekawości poznawczej – chęci nieustannego rozwoju tak prawno-regulacyjnego, jak i biznesowego. Niniejsze szkolenie wychodzi naprzeciw dzisiejszym wyzwaniom pogłębiania wiedzy i praktyki w zakresie szans i wyzwań związanych m.in. z digitalizacją, automatyzacją, robotyzacją organizacji. Podczas spotkania omówione i w praktyce pogłębione zostaną zagadnienia regulacyjne oraz biznesowe dotyczące nowych technologii. Podjęta zostanie próba opisania kompleksowego zakresu działań funkcji Compliance w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości. W praktyce omówione zostaną szanse i wyzwania związane m.in. z cloud computingiem, DORA, automatyzacją procesów, wirtualizacją usług.Szkolenie dedykowane jest zarówno dla pracowników działów Compliance, Prawnych, Ryzyka, jak również dla praktyków biznesowych chcących poszerzyć wiedzę o ewolucji otoczenia regulacyjnego i jego praktycznym oraz pragmatycznym przełożeniu na środowisko biznesowe.

Compliance Officer, Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem kształtowania i realizacji funkcji Compliance w instytucjach finansowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w spółkach Grupy ING, Grupy Nationale-Nederlanden, Grupy AXA, a obecnie odpowiedzialny jest za funkcję Compliance w spółkach Grupy UNIQA w Polsce. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu nowoczesnej funkcji Compliance, dbającej o zgodność w organizacji, będąc jednocześnie merytorycznym doradcą biznesu i podmiotem wspierającym kształtowanie i realizację strategii biznesowej. Compliance pozostaje dla niego funkcją łączącą i zapewniającą przenikanie się dwóch sfer: prawnej oraz biznesowej. W zrozumieniu biznesu pomaga mu doświadczenie wyniesione z pracy w funkcjach operacyjnych, w ramach których świadczył usługi digitalizacji procesów obsługowych oraz budowania relacji z Klientami. Natomiast ku zrozumieniu świata prawniczego prowadziły go wykształcenie: studia oraz aplikacja, jak również praktyka zawodowa: praca w departamencie prawnym, kancelarii prawniczej oraz w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Na swojej drodze rozwoju w ramach Compliance przeszedł drogę od Specjalisty do Dyrektora odpowiedzialnego za Funkcję. Odpowiedzialny był i jest za tworzenie oraz rozwijanie funkcji Compliance o szerokim zakresie odpowiedzialności – obejmującej zagadnienia regulacyjne, core Compliance, dane osobowe, AML, Sankcje, FATCA/CRS, kontrolę wewnętrzną. Szczególnie pasjonuje się zagadnieniami z zakresu nowych technologii – ich uregulowania prawnego oraz możliwości praktycznego i pragmatycznego zastosowania w biznesie. Dostrzega również obecnie wielką szansę dla organizacji, jaką stanowią zagadnienia z zakresu zrównoważonego finansowania (ESG) – które na trwałe wkomponowane w strategię organizacji, mogą stanowić o jej przewadze konkurencyjnej. Uczestnik licznych kursów oraz szkoleń, nagradzany m.in. statuetką „The Compliance Officer of the Year” w Grupie NN. Jest prelegentem i wykładowcą na licznych konferencjach z zakresu Compliance. Bardzo ceni działania z zakresu szkoleniowego, mogąc dzielić się swoim doświadczeniem oraz pozostając otwartym na ubogacającą wiedzę od innych. Propagator Compliance jako funkcji wspierającej i umożliwiającej synergiczną realizację strategii biznesowej przy zachowaniu zgodności prawnej i regulacyjnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.