Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

Korzystanie z usług chmurowych oznacza nie tylko realne korzyści finansowe, ale przede wszystkim przyspiesza rozwój technologiczny i pozwala na praktyczne wykorzystanie możliwości jakie daje rynek w postaci m.in. technologii blockchain, sztucznej inteligencji czy też chatbotów. W ciągu ostatniego roku wzrosła znacząco ilość wdrożeń chmury, jednak instytucje finansowe nadal borykają się z szeregiem wątpliwości natury prawnej (regulacyjnej) oraz organizacyjnej związanej z wdrażaniem czy funkcjonowaniem usług chmurowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji finansowych (banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i nie tylko) korzystających (lub planujących korzystanie) z usługi „chmury”, w szczególności:

 • prawników, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance specjalistów IT, osób zaangażowanych w projekty chmurowe;
 • osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacjach oraz dostawców tej usługi;
 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, którego częścią jest przetwarzanie w chmurze.

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy, kto – jako klient korzystający z usług w chmurze lub dostawca usług w chmurze – planuje, wdraża, utrzymuje, nadzoruje lub ocenia kwestie prawne i regulacyjne.

Cel szkolenia

Celem wydarzenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawnej (regulacyjnej) projektów chmury obliczeniowej.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • zidentyfikować kluczowe wymogi prawne i regulacyjne, które stanowią wymóg zgodności oraz te, które warto spełnić, aby wyeliminować potencjalne ryzyko prawne, regulacyjne i biznesowe w przyszłości;
 • poznać najbardziej aktualne trendy regulacyjne oraz zapoznać się z kierunkiem i statusem prac legislatora krajowego i europejskiego, a także organizacji branżowych.

W ramach szkolenia prelegentka:

 • omówi  kluczowe dla funkcjonowania chmury regulacje prawne;
 • przedstawi aktualne stanowisko i wytyczne regulatora krajowego i europejskiego, orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE;
 • poruszy praktyczne aspekty związane z omawianymi zagadnieniami.

Między innymi, rozważymy:

 • Wpływ regulacji RODO oraz orzeczeń TSUE na ukształtowanie rozwiązań z chmurowych
 • Czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
 • Przyszłość międzynarodowych wdrożeń chmurowych w kontekście kwestii prawnych i regulacyjnych
Jest doświadczonym trenerem i menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów regulacyjnych w sektorze finansowym, bankowości oraz konsultingu. Koordynowała m.in. wdrożenie  przepisów dyrektywy MIFID w największym polskim banku. Uczestniczyła aktywnie w pracach grup roboczych przy ZBP, NBP i KDPW. Członek International Compliance Association oraz Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych. Pracowała jako nauczyciel akademicki w zakresie prawa finansowego, autorka publikacji, uczestnik oraz prelegentka na wielu konferencjach naukowych i branżowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.