Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

O szkoleniu:
Dwudniowe szkolenie prezentujące metody analizy sprawozdań finansowych, służące diagnozie stopnia zadłużenia i prawidłowego szacowania potrzeb kredytowych i zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Dodatkowo poruszona tematyka firm sezonowych oraz takich, które realizują kontrakty długoterminowe, jak na przykład firmy budowlane.
Szkolenie dedykowane dla pracowników banków posiadających już podstawową wiedzę z czytania sprawozdań finansowych i zajmujących się na co dzień oferowaniem produktów kredytowych. Przydatne również dla pracowników działów audytu wewnętrznego oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ekspozycji kredytowych.

Szkolenie zawiera część teoretyczną ale wzbogacone jest także szeregiem ćwiczeń praktycznych i analizą przypadków. Szkolenie pozwoli na pogłębienie umiejętności analitycznych oraz poznanie kluczowych aspektów w ocenie zdolności kredytowej jakie są przydatne w formułowaniu wniosków z analiz na potrzeby prowadzenia dialogu z klientami banku, a także na przygotowanie „pakietu” analitycznego i sformułowanie rekomendacji dla decydenta kredytowego.

Bankowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego. W latach 2015-2017 związana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W tym czasie była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych związanych z działalnością grupy podmiotów powiązanych z BGK. W latach 2015-2017 pełniła też funkcje członka rad nadzorczych TFI BGK SA oraz PIR SA. Pracę zawodową rozpoczynała w 1991 r. w Banku Interbank SA, następnie była młodszym konsultantem w firmie doradczej Finkorp Sp z o.o. W latach 1998-2002 pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego w Deutsche Bank Polska SA. Następnie w latach 2002-2007 związana z Bankiem BPH S.A. jako konsultant a od 2004 r. zastępca dyrektora Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm. W latach 2008-2014 pracowała w Banku Pekao S.A. na stanowisku dyrektora Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm. Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej a także rocznego programu szkolenia kadr bankowości organizowanego przez Austrian Banker’s College w Wiedniu oraz Deutsche Bank AG w Berlinie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.