Zastosowanie języka Python w finansach ilościowych

8-9 kwietnia 2024

SZKOLENIE STACJONARNE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2590 zł + vat do 21.03.2024

2750 zł + vat po 21.03.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z praktycznym zastosowaniem języka Python w finansach ilościowych.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej, które znają podstawy programowania w języku Python i chciałby rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter warsztatu i polega przede wszystkim na praktycznej pracy z kodem. Część pierwsza zostanie poświęcona na omówienie podstaw programowania obiektowego oraz jego zastosowania do wyceny instrumentów finansowych. Dzięki licznym przykładom i ćwiczeniom, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób implementować koncepcje matematyki finansowej w praktyce. W części drugiej uczestnicy poznają w jaki sposób wykorzystać obiektowość języka Python do wyceny obligacji i opcji. Zaprezentowane zostanie również zastosowanie języka Python i jego bibliotek do analizy danych kredytowych.

TRENER

Prowadzący ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym w zakresie modelowania i wyceny instrumentów finansowych, jak również programowania w językach Python / C / VBA / SQL / Matlab.Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął karierę zawodową jako trader, gdzie przez kilka lat zajmował się handlem kontraktami terminowymi na międzynarodowych giełdach. Doświadczenie w bankowości zdobywał w departamencie ryzyka w Plus Banku, odpowiadając za ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Następnie przez wiele lat pracował w Warcie, zajmując się wyceną aktywów inwestycyjnych. Obecnie pracuje jako ekspert w departamencie Model Development ryzyka rynkowego w ING Hubs Poland, gdzie rozwija narzędzia do modelowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej w grupie ING. Prowadzący z powodzeniem ukończył również program CFA. Przez wiele lat budował i rozwijał narzędzia do wyceny instrumentów finansowych, m.in. brał udział w opracowywaniu i implementacji kompletnego systemu do wyceny instrumentów pochodnych na potrzeby rozporządzenia EMIR, współtworzył i rozwijał narzędzia do wyceny obligacji korporacyjnych oraz prognozowania wyniku inwestycyjnego jak również implementował modele stóp procentowych. Prywatnie interesuje się programowaniem w obszarze robotyki i uczenia maszynowego.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI