Wprowadzenie do programowania w języku Python z zastosowaniem w finansach ilościowych

28-29.09.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2350 zł + vat do 14.09.2023 

2490 zł + vat po 14.09.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z językiem Python, jego składnią oraz praktycznym zastosowaniem w finansach ilościowych. Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby poznać podstawy programowania w języku Python oraz nauczyć się tworzyć proste narzędzia / programy.

Szkolenie ma charakter warsztatu i polega przede wszystkim na praktycznej pracy z kodem. Część pierwsza zostanie poświęcona na omówienie podstaw języka Python. Dzięki licznym przykładom uczestnicy dowiedzą się m.in. jak pisać własne funkcje, jak korzystać z zewnętrznych bibliotek, jak pracować z plikami. Część druga dotyczy praktycznych aspektów programowania w obszarze finansów ilościowych. Uczestnicy nauczą się w jaki sposób wykorzystać język Python m.in. do wyceny obligacji lub opcji. Dowiedzą się również jak analizować dane i tworzyć wykresy. Na koniec zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania języka Python w innych obszarach.

Oprogramowanie potrzebne do udziału w szkoleniu będzie można pobrać bezpłatnie (szczegółowa instrukcja zostanie wysłana przed szkoleniem).

TRENER

Prowadzący ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym w zakresie modelowania i wyceny instrumentów finansowych, jak również programowania w językach Python / C / VBA / SQL / Matlab.

Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął karierę zawodową jako trader, gdzie przez kilka lat zajmował się handlem kontraktami terminowymi na międzynarodowych giełdach. Doświadczenie w bankowości zdobywał w departamencie ryzyka w Plus Banku, odpowiadając za ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Następnie przez wiele lat pracował w Warcie, zajmując się wyceną aktywów inwestycyjnych. Obecnie pracuje jako ekspert w departamencie Model Development ryzyka rynkowego w ING Hubs Poland, gdzie rozwija narzędzia do modelowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej w grupie ING. Prowadzący z powodzeniem ukończył również program CFA.

Przez wiele lat budował i rozwijał narzędzia do wyceny instrumentów finansowych, m.in. brał udział w opracowywaniu i implementacji kompletnego systemu do wyceny instrumentów pochodnych na potrzeby rozporządzenia EMIR, współtworzył i rozwijał narzędzia do wyceny obligacji korporacyjnych oraz prognozowania wyniku inwestycyjnego jak również implementował modele stóp procentowych.

Prywatnie interesuje się programowaniem w obszarze robotyki i uczenia maszynowego.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI