Wprowadzenie do programowania w języku Python

12-13.02.2024

SZKOLENIE STACJONARNE W WARSZAWIE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2550 zł + vat do 26.01.2024

2690 zł + vat po 26.01.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z językiem Python oraz trzema bardzo popularnymi bibliotekami do wykonywania obliczeń i analizy danych (NumPy, Pandas, Matplotlib). Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które chciałyby poznać podstawy programowania w języku Python oraz nauczyć się tworzyć proste narzędzia / programy.

Szkolenie ma charakter warsztatu i polega przede wszystkim na praktycznej pracy z kodem. Część pierwsza zostanie poświęcona na omówienie podstaw języka Python. Dzięki licznym przykładom uczestnicy dowiedzą się m.in. jak pracować z kodem, w jaki sposób pisać własne funkcje, jak tworzyć i uruchamiać skrypty, jak korzystać z bibliotek. W części drugiej zostaną omówione trzy biblioteki, które są bardzo często wykorzystywane do obliczeń numerycznych i analizy danych. Uczestnicy nauczą się jak pracować z tablicami liczb oraz w jaki sposób wczytywać, przetwarzać i analizować dane. Na koniec zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania języka Python w bardziej zaawansowanych zastosowaniach.

TRENER

Autor ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym w zakresie modelowania i wyceny instrumentów finansowych, jak również programowania w językach Python / C / VBA / SQL / Matlab. Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął karierę zawodową jako trader, gdzie przez kilka lat zajmował się handlem kontraktami terminowymi na międzynarodowych giełdach. Doświadczenie w bankowości zdobywał w departamencie ryzyka w Plus Banku, odpowiadając za ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Następnie przez wiele lat pracował w Warcie, zajmując się wyceną aktywów inwestycyjnych. Obecnie pracuje jako ekspert w departamencie Model Development ryzyka rynkowego w ING Hubs Poland, gdzie rozwija narzędzia do modelowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej w grupie ING. Autor z powodzeniem ukończył również program CFA. Przez wiele lat budował i rozwijał narzędzia do wyceny instrumentów finansowych, m.in. brał udział w opracowywaniu i implementacji kompletnego systemu do wyceny instrumentów pochodnych na potrzeby rozporządzenia EMIR, współtworzył i rozwijał narzędzia do wyceny obligacji korporacyjnych oraz prognozowania wyniku inwestycyjnego jak również implementował modele stóp procentowych. Prywatnie interesuje się programowaniem w obszarze robotyki i uczenia maszynowego.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI