Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

Od 2020 roku lawinowo rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckich), na skutek czego banki posiadające czynne umowy z tymi klientami są zobowiązane do analizowania baz danych dotyczących upadłości i stanu zadłużenia.

W dniu 3 sierpnia 2021 roku Urząd KNF wydał Komunikat dotyczący blokady rachunków bankowych w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz zwrócił się do banków z ankietą dotycząca realizacji tego obowiązku.

Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania informacji o upadłości klientów i ich częstotliwość, zasady współpracy banku z organami upadłościowymi oraz sposoby i terminy realizacji uprawnień  banku jako wierzyciela w przypadku upadłości klienta – dłużnika.

Uczestnicy warsztatów poznają także zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych, który rozpoczął działalność w dniu 1 lipca 2021 roku oraz ustawowe obowiązki w zakresie analizowania zawartych w nim informacji.

Dla kogo: działy obsługi klienta, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

Arbiter Bankowy, były sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w szkołach bankowych z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów, etyki bankowej, w zakresie szkoleń dla banków spółdzielczych, a także z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów. Twórca opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.