Procesy reklamacyjne w świetle przypadków i postępowań 2023/2024

Autoryzowane i nieautoryzowane transakcje płatnicze

25 kwietnia 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 zł + vat do 12.04.2024
1550 zł + vat po 12.04.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI NA:
● pogłębienie wiedzy w zakresie procesu reklamacyjnego  oraz zachowania wymaganych środków ostrożnościowych przez uczestników transakcji płatniczych,
● zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienie transakcji autoryzowanych oraz nieautoryzowanych i zasady odpowiedzialności użytkowników i dostawców usług,
● omówienie zasad zachowania w chwili zgłoszenia przez użytkownika (klienta) transakcji,
● wskazanie aspektów ryzyka w sytuacji rozpatrywania reklamacji transakcji fraudowych,
● zwrócenie uwagi na zasady weryfikacji klienta podczas rozmowy telefonicznej, aspekt dowodowy.

TRENER

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji”, Collegium Humanum „MBA Master in Business Administration”, SGH Warszawa „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem”.

Od 25 lat pracuje w bankowości w obszarach operacji bankowych i operacji skarbowych. Była również audytorem wewnętrznym. Obecnie zajmuje się kontrolą  wewnętrzną, w tym obszarem fraudów i wyłudzeń oraz procesem skarg i reklamacji. Od kilkunastu lat związana z SGB-Bankiem SA, gdzie pracuje jako Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI