Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

NA SZKOLENIU ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE najważniejsze zagadnienia związane ze wymogiem MREL, i jego powiązanie ze strategią przymusowej restrukturyzacji. MREL jest nowym wymogiem regulacyjnym, którego spełnienie w kolejnych latach, będzie oznaczać istotne zmiany w strukturze kapitału i finansowania polskich banków. Natomiast zarządzanie MREL-em będzie wymagać wspólnego zaangażowania kluczowych funkcji banku (ryzyka, finansów, skarbu i biznesu).

  • Jaka jest definicja wskaźnika MREL, jakie komponenty go tworzą? Jakim celom służy nałożenie tego
    wymogu na banki?
  • Co oznacza MREL dla polskich banków? Jak będzie wyglądać proces raportowania
    i ujawniania wskaźnika?

Odpowiedzi na te pytania wymagają szczegółowej analizy regulacji polskich i europejskich, wytycznych organów przymusowej restrukturyzacji, procesu wyznaczania limitów oraz struktury rynku instrumentów dłużnych.
Poza analizą regulacyjną, omówione zostaną także praktyczne aspekty związane ze stosowaniem wskaźnika, z perspektywy zarządzania bilansem i rentowności banków. Ponadto, na szkoleniu przedstawiony zostanie nowy Pakiet Bankowy (CRR2 i BRRD2), i wynikające z niego implikacje dla wymogów MREL i TLAC, w tym kwalifikowalność zobowiązań do spełnienia tych wymogów. Szkolenie obejmuje także analizę rynku instrumentów kwalifikowalnych oraz pierwsze emisje Non-preferred Senior z rynku polskiego. Ostatnia część szkolenia zostanie poświęcona funduszom BFG, czyli funduszowi gwarancyjnemu i przymusowej restrukturyzacji. Jakie jest przeznaczenie tych funduszy oraz jakich obciążeń może spodziewać się sektor w najbliższych latach?

Wicedyrektor Balance Sheet Management w jednym z największych banków. Pracowała w Domu Maklerskim BZWBK, a następnie związała swoją karierę z bankowością. Koordynowała wdrożenie CRR/CRDIV w Departamencie Zarządzania Bilansem Obecnie kieruje jednostką zarządzania bilansem zajmując się w szczególności systemem cen transferowych funduszy oraz oceną wpływu zmian regulacyjnych na bilans banku. Od 2015 roku koordynuje wdrożenie dyrektywy BRRD, w tym przygotowanie planu naprawy. Posiada certyfikat PRM, CFA (II level) oraz licencję maklerską.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.