Modelowanie parametrów PD i LGD z wykorzystaniem metod Machine Learning

22-23 kwietnia 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2450 zł + vat do 5.04.2024
2590 zł + vat po 5.04.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie szeroko omawia zagadnienia związane ze standardami budowy modeli ryzyka z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z dziedziny nauczania maszynowego.

Uczestnik szkolenia zapozna się technikami budowy modeli PD/LGD od momentu przygotowania danych do uzyskania prognoz przygotowanych na podstawie oszacowanych modeli.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z teoretycznymi podstawami estymacji modeli oraz praktyczną implementacją przestawionych rozwiązań w języku Python. W tym celu, by w pełni uczestniczyć w kursie, rekomendowane jest posiadanie dedykowanego środowiska z oprogramowaniem Python w wersji 3.8 lub wyższej.

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji oraz interaktywnej części związanej z zastosowaniem prezentowanych rozwiązań na przygotowanym zbiorze danych.
Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za rozwój modeli ryzyka w instytucjach finansowych oraz menedżerów działów zarządzania ryzykiem. Nie wymaga wstępnej wiedzy z zakresu znajomości języka Python.

TRENER

Ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria, oraz studia doktorskie na kie-runku Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kieruje pracami Zespołu Modelowania Ryzyka Straty w mBanku. Odpowiada za budowę i utrzymanie modeli parametrycznych (LGD, EAD) wykorzystywanych w procesach utraty wartości, kapitału regulacyjne-go i testów warunków skrajnych. Ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem w budowie modeli regu¬lacyjnych w reżimach IRB/IFRS 9 (PD, LGD, CCF), modeli finansowania specjalistycznego, modeli spre¬adu kredytowego oraz modeli dochodu. Zaangażowany w projekty dotyczące m.in. zmiany definicji default, nowych wytycznych EBA dla parametrów IRB, przeprowadzania testów warunków skrajnych na potrzeby EBA, Bazylei IV, implementacji narzędzi do zarządzania ryzykiem

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI