KLASYFIKACJA I WYCENA UTRATY WARTOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH I REGULACYJNYCH (MSSF9, WYTYCZNE EBA, REKOMENDACJE KNF)

10 kwietnia 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 22.03.2024

1590 zł + vat po 22.03.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

 Najważniejsze tematy:

 • Kluczowe wymogi MSSF9 w zakresie wyceny utraty wartości
 • Nowe zasady identyfikacji przesłanek utarty wartości (default)
 • Rekomendacja R i jej wymogi
 • Wyzwania bieżącej sytuacji makroekonomiczne
 • Moratoria hipoteczne
 • Ujawnienia w Sprawozdaniu Finansowym

TRENER

Prowadząca jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Sztokholm. Posiada tytuł ACC. Pracę zawodową rozpoczęła w Deloitte, gdzie odpowiadała za audyt i projekty doradcze dla Banków i spółek finansowych. Następnie dołączyła do Banku BPH, gdzie zajmowała się wieloma procesami portfelowego zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym aspektami regulacyjnymi. W ramach Grup kapitałowych UniCredit i GE współpracowała w procesach nadzoru i konsolidacji. Od marca 2017 pracuje w Alior Banku. Jest dyrektorem Działu Strategii Ryzyka Kredytowego. Specjalizuje się w procesach wyceny portfeli kredytowych. Odpowiadała za wdrożenia MSR39 i MSSF9. Aktywnie uczestniczy w sektorowych procesach konsultacyjnych skoncentrowanych przy Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielką stowarzyszenie EkspertkiRazem wspierającego rozwój zawodowy kobiet.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI