Implementacja CRR3 – wyzwania oraz zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej

8.12.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 24.11.2023 

1590 zł + vat po 24.11.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Główne tematy:

 • wymagania w zakresie adekwatności kapitałowej
 • implementacja CRR3
 • kluczowe zmiany regulacyjne
 • wymagania w zakresie ryzyka rynkowego
 • wymagania w zakresie ryzyka operacyjnego
 • wymagania w zakresie ryzyka kredytowego
 • poziomy wymogów kapitałowych

TRENER

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym oraz adekwatnością kapitałową. Obecnie Dyrektor Departamentu Wyceny Portfela Kredytowego i Analiz w Banku BNP Paribas Polska. Wcześniej pełniła funkcje managerskie w mBanku Hipotecznym oraz ING Hubs Poland. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach oraz adekwatnością kapitałową.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury




   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI