Fraudy a proces reklamacyjny w świetle nowych wytycznych

31 stycznia 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1290 zł + vat do 12.01.2024

1390 zł + vat po 12.01.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI NA:

 • pogłębienie wiedzy w zakresie mechanizmów transakcji fraudowych oraz zachowania wymaganych środków ostrożnościowych przez uczestników transakcji płatniczych,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienie transakcji autoryzowanych oraz nieautoryzowanych
  i zasady odpowiedzialności użytkowników i dostawców usług,
 • omówienie zasad zachowania w chwili zgłoszenia przez użytkownika (klienta) transakcji fraudowej,
 • wskazanie aspektów ryzyka w sytuacji rozpatrywania reklamacji transakcji fraudowych oraz ryzyka nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych,
 • zwrócenie uwagi na zasady weryfikacji klienta podczas rozmowy telefonicznej zwłaszcza podczas zgłaszania transakcji fraudowych,
 • analiza wybranych przykładów.

TRENER

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji”, Collegium Humanum „MBA Master in Business Administration”, SGH Warszawa „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem”. Od 25 lat pracuje w bankowości w obszarach operacji bankowych i operacji skarbowych. Była również audytorem wewnętrznym. Obecnie zajmuje się kontrolą  wewnętrzną, w tym obszarem fraudów i wyłudzeń oraz procesem skarg i reklamacji. Od kilkunastu lat związana z SGB-Bankiem SA, gdzie pracuje jako Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI