ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV W UE (CRR3, CRD6)

12-13.10.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2390 zł + vat do 28.09.2023

2550 zł + vat po 28.09.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

 Najważniejsze tematy:

 • Kierunki zmian w zakresie adekwatności kapitałowej
 • Kalkulacja funduszy własnych
 • Bufory kapitałowe oraz ryzyko systemowe
 • Kalkulacja wymogów kapitałowych
 • Zmiany wprowadzone w ramach BRRD2
 • CRD5
 • Zmiany w Bazylei IV
 • Kapitał wewnętrzny
 • Proces ICAAP

TRENER

Obecnie Dyrektor Departamentu Wyceny Portfela i Analiz w BNP Paribas Bank Polska. Do niedawna Senior Chapter Lead w ING Tech oraz Dyrektor w Departamencie Analiz i Pomiaru Ryzyka w mBanku Hipotecznym. Wcześniej przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka Kredytowego w Banku BPH SA oraz w Banku PKO BP SA. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach, w tym modeli wykorzystywanych w procesie pomiaru utraty wartości. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu:
● udział w projekcie dostosowania banku do wymogów MSSF 9,
● udział w projekcie dostosowania banku do wymogów Bazylei III/dyrektywy CRDIV oraz CRR
● implementację metody IRB na potrzeby adekwatności kapitałowej,
● rozwój metodologii testów warunków skrajnych obejmujących podejście scenariuszowe oraz analizy wrażliwości,
● wdrożenie Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego (ICAAP) w Banku w tym rozwój właściwych metodologii i modeli. Członek zespołu odpowiedzialny za aspekty ilościowe,
● rozwój oraz walidację metod estymacji podstawowych parametrów ryzyka kredytowego zgodnych z wymogami dla metody IRB,
● rozwój modeli utraty wartości kredytów zagrożonych spełniających wymogi MSR 39,
● rozwój w metodologii oraz uczestnictwo w procesie prognozowania podstawowych miar ryzyka, w tym rezerw kredytowych oraz kapitału ekonomicznego,
● rozwój metod pomiaru rentowności skorygowanej o ryzyko oraz narzędzi służących do określania minimalnego poziomu marży (pricing tool).
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach – Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI