Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

Przepisy Dyrektywy MiFID 2 obowiązują już od przeszło czterech lat. W tym czasie, krajowy regulator poświęcał szczególną uwagę uregulowaniu takich obszarów jak:

  • przyjmowanie i przekazywanie tzw. zachęt;
  • ujawnianie i przekazywanie kosztów ex-ante oraz ex-post;
  • przypadki doradztwa inwestycyjnego;
  • świadczenie usługi oferowania instrumentów finansowych.

Okres pandemii, a w szczególności druga połowa roku 2021, obfitowała w wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, stanowiska które w diametralny sposób zmieniają spojrzenie na prowadzoną działalność w kilku kluczowych dla firm inwestycyjnych obszarach.

Dzisiaj wydaje się, że największego znaczenia nabierają:

  • Stanowisko w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa z dnia 4 listopada 2020 roku;
  • Stanowisko w sprawie zarządzania produktowego z dnia 16 lutego 2021 roku;
  • Stanowisko w sprawie utrwalania kontaktów z klientami firm inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2021 roku;
  • Stanowisko w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach z dnia 24 sierpnia 2021 roku (projekt).

Warto zapoznać się z punktem widzenia organu nadzoru, który wyjaśnia pewne wątpliwości sektora, ale wskazuje również na pewne obszary, które są rozumiane w sposób odmienny od tego, jaki niejednokrotnie wybrali uczestnicy rynku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, makler papierów wartościowych i absolwent podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem instytucji finansowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Od 2006 roku związany z instytucjami finansowymi, na stanowiskach eksperckich oraz kierowniczych. Zaczynał karierę w Fortis Banku, a przez kolejne lata związany był z Alior Bankiem oraz Grupą Deutsche Bank (zarówno w domu maklerskim DB Securities, jak i w samym banku). Od 2019 roku Kierownik Zespołu Monitorowania Produktów Inwestycyjnych w Banku Millennium.

Specjalizuje się w obszarach zarządzania ryzykiem braku zgodności, prowadzenia działalności (conduct risk) oraz ryzykiem rynkowym. W swojej pracy skupia się na działalności doradczej dotyczącej zagadnień rynku kapitałowego, takimi jak transakcje na instrumentach finansowych (tak giełdowych, jak i pozagiełdowych, w tym z obszaru działalności działów skarbowych), zarządzanie obiegiem informacji poufnych, przeciwdziałanie manipulacji instrumentami finansowymi, tzw. insider tradingiem oraz tematyką zarządzania konfliktów interesów. W ostatnim czasie bierze udział w projektach związanych między innymi, z reformą wskaźników referencyjnych, oceną odpowiedniości członków organów zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, wdrożeniem programu przeciwdziałania korupcji oraz nowych zasad corporate governance GPW.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.