Szkolenie skierowane jest do opiekunów/doradców klienta w bankach, osób zajmujących się przygotowaniem oferty kredytowej, udzielaniem i zabezpieczaniem kredytów, pracowników obsługi prawnej, kontroli wewnętrznej i audytu.