warsztaty komputerowe

Właściwa wycena instrumentów finansowych jest kluczowym elementem prowadzenia biznesu dla instytucji finansowych, rozwój rynków finansowych oraz wymagań nadzorczych w istotnym stopniu wpływa na stosowane podejście do wyceny instrumentów pochodnych.
W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się budować właściwe krzywe do wyceny instrumentów pochodnych, poznają wpływ ryzyka kredytowego oraz technik jego zabezpieczania na wycenę instrumentów pochodnych.
Zakres szkolenie skoncentrowany jest na poznaniu najnowszych praktyk z zakresie wyceny instrumentów pochodnych bazując na konkretnych przykładach i ćwiczeniach pozwalających w praktyczny sposób wykorzystanie nabytej wiedzy w codziennej pracy.
Zajęcia mają formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi w Excelu umożliwiającymi utrwalenie oraz praktyczne zobrazowanie prezentowanych zagadnień.
Od uczestników wymagana jest znajomość podstaw rynków finansowych oraz mechanizmów działania instrumentów pochodnych i umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

  Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

 • pracownicy departamentów zarządzania ryzykiem
 • pracownicy departamentów skarbu w instytucjach finansowych oraz
  przedsiębiorstwach
 • pracownicy audytu wewnętrznego
 • pracownicy instytucji nadzorczych, odpowiedzialni za kontrolę ryzyka
  finansowego lub operacji skarbowych
  • Najważniejsze zagadnienia

  • Budowa krzywych dyskontowych i forwardowych
  • Wpływ ryzyka kredytowego i umów CSA na wycenę
  • Krzywe OIS
  • Wycena instrumentów pochodnych
  • Weryfikacja modeli wyceny

  Więcej informacji:  info@advancedtrainings.pl