Wprowadzenie do programowania w języku Python. Szkolenie stacjonarne w Warszawie. 12-13.02.2024

Wprowadzenie do programowania w języku Python [...]