Rozpatrywanie reklamacji klientów podmiotów rynku finansowego przez banki oraz wniosków w indywidualnych sprawach klientów niezadowolonych z rozpatrzenia reklamacji kierowanych do Rzecznika Finansowego – wskazania praktyczne. 28.05.2024

Rozpatrywanie reklamacji klientów podmiotów rynku finansowego przez banki oraz [...]