Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nieprzestrzegania ustawowych obowiązków kredytodawcy po ostatnich zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim 21.09.2023

Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nieprzestrzegania ustawowych obowiązków [...]