Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

Rosnące wymagania kapitałowe i koncentracja na efektywnym zarządzaniu portfelem sprawiły, że wiele banków rozważa sekurytyzację syntetyczną jako narzędzie, które można wykorzystać obok tradycyjnych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie kapitału czy też sprzedaż portfeli.

Funkcjonujące rozwiązania Komisji Europejskiej w zakresie „prostej, przejrzystej i standardowej” sekurytyzacji (STS) uporządkowały i ujednoliciły przepisy na terenie EU, powodując, że zarówno transakcje tradycyjne, jak i syntetyczne zwiększają swoją efektywność ekonomiczną i stają się bardziej opłacalną opcją zarządzania portfelem.

Szkolenie zawiera przegląd tematów związanych sekurytyzacją tradycyjną i syntetyczną, przedstawiając cechy takich transakcji, omawiając niektóre kwestie strukturalne i regulacyjne, również na przykładzie transakcji z rynku polskiego.

Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie następnie w 2008 roku uzyskał stopień doktora ekonomii na wydziale Zarządzania i Finansów.
Przebieg kariery zawodowej ściśle związany z rynkiem finansowym. Przygotowywał transakcje sprzedaży dużych pakietów akcji, sprzedaży wierzytelności z portfeli kredytów samochodowych, sekurytyzacje portfeli leasingowych, publiczne emisje akcji. W latach 2011-2022 odpowiedzialny za tradycyjne i syntetyczne transakcje sekurytyzacji w Grupie Getin Noble Banku, w tym za pierwszą polską transakcję sekurytyzacji z oficjalnym ratingiem (Aa3). Od 2023 roku pełni funkcję dyrektora ds sekurytyzacji w PKO BP. Członek grupy roboczej ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych przy Związku Banków Polskich.
 
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Ekonometria w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie sekurytyzacji z 10-letnim doświadczeniem. Pracuje w bankowości od 2007 r. Przygotowywała transakcje sekurytyzacji tradycyjnej i syntetycznej różnych klas aktywów (kredyty samochodowe, leasing, wspólnoty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne). Odpowiedzialna za wprowadzenie raportowania regulacyjnego w Getin Noble Bank S.A. (aktualnie VeloBank S.A.).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.