Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Secure Business Cyber Awareness (SBCA) jest kompleksowym szkoleniem z zakresu cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałaniu wyciekom danych w środowisku biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem ataków na sektor finansowy. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się ze środowiskiem hakerskim od wewnątrz: ekonomią świata darknetu, metodologią ataków technicznych i socjotechnicznych oraz przyczynami wycieków danych według najnowszych badań wiodących instytucji analizujących zagrożenia cybernetyczne. Aby kompleksowo omówić zagrożenia oraz rozwiązania chroniące dane, prowadzący omówi systemy operacyjne, metody ich zabezpieczania oraz jak hakerzy nakłaniają pracowników do obejścia zabezpieczeń ustanowionych przez działy IT. Kadry zarządzające dowiedzą się jak tworzyć sensowną politykę bezpieczeństwa, czym są audyty bezpieczeństwa IT, na czym polega monitoring behawioralny oraz jakich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych można (lub powinno) się wymagać od dostawców usług oraz jak to zweryfikować. Poza praktyczną wiedzą dla pracowników, prelegent również przedstawi ataki nakierowane na klientów instytucji finansowych w celu uświadomienia i zilustrowania problemów, z którymi mogą się spotykać klienci korzystający z usług przez Internet. Szkolenie SBCA jest prowadzone w trybie on-line z prelegentem, który odpowiada na pytania uczestników podczas szkolenia.

Doświadczony administrator sieci i propagator rozwiązań IT ze środowiska Doliny Krzemowej. Wykładowca akademicki na Politechnice Białostockiej i Senior Technical Engineer w Atos. Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Uniwersytetu Stanforda i RANEPA; współorganizował projekty transferu wiedzy takie jakie jak „Poland-Silicon Valley Entrepreneurship Exchange” oraz projekt „Recreating Silicon Valley” na Uniwersytecie Stanforda. Odpowiedzialny za rozwój produktów i ochronę danych, projektował i wdrażał rozwiązania informatyczne dla środowiska akademickiego i biznesu w Europie i USA. Zajmuje się biznesowymi powiązaniami Doliny Krzemowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej: wymianą wiedzy, rozwojem produktów i edukacją w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W Polsce i poza granicami kraju znany z licznych wykładów poświęconych przeciwdziałaniu atakom socjotechnicznym, kultywowaniu kultury bezpiecznej pracy z danymi poufnymi oraz wczesnego wykrywania anomalii.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.