Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Ćwiczenia komputerowe

Najważniejsze zagadnienia:

 • Architektura systemów płatniczych
 • Wymogi regulacyjne w zakresie płynności środdziennej
 • Monitorowanie płynności śróddziennej
 • Testy warunków skrajnych płynności śróddziennej

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • odbiorców raportów płynnościowych: członków zarządu, członków ALCO
 • specjalistów ds. zarządzania płynnością śróddzienną: pracowników departamentów Skarbu oraz Back Office
 • osoby implementujące rozwiązania dot. monitoringu płynności: konsultantów, pracowników IT
 • specjalistów ds. ryzyka finansowego i rynkowego
 • przedstawicieli departamentów ALM
 • pracowników nadzoru finansowego
 • audytorów
Dyrektor Biura Kontroli Zarządzania Aktywami i Pasywami w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w jednym z największych banków komercyjnych. W zakres jego odpowiedzialności wchodzi m.in. opracowywanie i implementacja wewnętrznych metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka płynności. Pracę zawodową zaczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się polityką pieniężną oraz zarządzaniem rezerwami walutowymi.

Przez kilka lat pracował także jako nauczyciel akademicki.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.