Rozszyfrowywanie uczenia maszynowego: techniki interpretacji i wyjaśniania

21 października 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 4.10.2024
1590 zł + vat po 4.10.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Zaawansowane modele machine learning (ML), w porównaniu do prostych modeli statystycznych, zwykle generują dokładniejsze predykcje. Z drugiej strony predykcje te są często niezrozumiałe, ponieważ pochodzą one z modeli nieinterpretowalnych. W ostatnich latach pojawiło się wiele metod wyjaśniania takich skomplikowanych modeli. Dzięki temu wiemy nie tylko, co sugeruje model, ale również, w jaki sposób ten wynik otrzymano. Wyjaśnienie predykcji zwiększa zaufanie do modeli i ich transparentność. Techniki wyjaśniania predykcji są przydatne w pracy deweloperów, walidatorów i użytkowników modeli ML w różnych obszarach bankowości.

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się różnych technik wyjaśniania modeli ML, poznają ich zalety i wady. W części warsztatowej uczestnicy zbudują kilka modeli ryzyka kredytowego (PD) w środowisku Python, zinterpretują ich wyniki i nauczą się komunikować wyniki takich modeli.

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na ulepszenie modeli wykorzystywanych w różnych obszarach bankowości, w których stosuje się modele ML: w ryzyku (szczególnie kredytowym np. IRB), detekcji transakcji oszukańczych, AML, prognozowaniu czy marketingu (konwersja leadów). Techniki zaprezentowane na szkoleniu sprawdzą się w klasyfikacji i regresji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystają z takich modeli, budują i walidują je oraz dla osób zarządzających takimi pracami. Nie jest wymagana znajomość środowiska Python. Uczestnicy otrzymają kody i instrukcje przed szkoleniem.

TRENER

Ekonomista pracujący w zespole scenariuszy na potrzeby testów warunków skrajnych w departamencie zarządzania ryzykiem w Citi oraz adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2022 uzyskał doktorat z ekonomii na Brown University, gdzie prowadził badania dotyczące stabilności systemu finansowego. Autor kilku publikacji naukowych na temat wczesnego ostrzegania przed napięciami w systemie finansowym i kryzysami bankowymi. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe: prowadził zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wykładał na szkole letniej Brown University. Członek redakcji czasopisma naukowego Ekonomista. Doświadczenie zdobywał m.in. w Narodowym Banku Polskim i w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI