Raportowanie kwestii ESG, zgodnie z wymogami CSRD i ESRS – w praktyce

20 września 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 6.09.2024

1590 zł + vat po 6.09.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z genezą i kontekstem raportowania ESG, a także przedstawienie bieżących wymogów regulacyjnych i ich praktycznego zastosowania. Szczegółowo omówione zostaną wymogi ujawnień kwestii zrównoważonego rozwoju, wprowadzone na mocy Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz ESRS (European Sustainability Reporting Standards), standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną też podstawowe wymogi ujawnieniowe zgodnie z Taksonomią UE.

Uczestnicy poznają praktyczny wymiar przebiegu procesu raportowania, w tym oceny podwójnej istotności oraz zaangażowania interesariuszy. Podczas szkolenia zaplanowano elementy warsztatowe i dyskusyjne aby odpowiedzieć na pytania i praktyczne potrzeby uczestników. Szkolenie ma charakter otwarty, zarówno dla praktyków przygotowujących się do raportowania zgodnie z CSRD, w roli koordynatorów bądź uczestników procesu, jak również ekspertów chcących poszerzyć wiedzę z zakresu CSRD / ESRS czy szerzej raportowania ESG.

TRENER

 • Członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka, praktyk, trenerka i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ESG, raportowanie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych finansów.
 • Praktyk raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, zarówno po stronie spółki jak i z perspektywy doradcy. Jurorka w Konkursie The Best Annual Report, IRiP.
 • Inicjatorka i członkini założycielka Stowarzyszenia POLSIF – Sustainable Investment Forum Poland. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministerstwie Finansów.
 • Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG; wykładowczyni m.in. SGH, uczelni Łazarskiego, Instytutu Rachunkowości i Podatków, Instytutu Compliance, Szkoły ESG Krajowej Izby Gospodarczej i GPW Growth.
 • W okresie od listopada 2021 do stycznia 2023 roku członkini grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG.
 • Od 2017 roku do końca maja 2023 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz integrację aspektów ESG z celami biznesowymi Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas
 • Wcześniej w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, odpowiadała za projekty z zakresu raportowania pozafinansowego oraz strategicznego zarządzania CSR, doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w Tchibo Warszawa, a w zakresie filantropii korporacyjnej w Forum Darczyńców. Absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz kursu Sustainable Finance na University of Cambridge.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI