Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Praktyka w zakresie konstrukcji krzywych dochodowości przeszła w ostatnich latach szereg zmian i dostosowań. W szczególności wielki kryzys finansowy doprowadził do zmiany dotychczasowego podejścia do wyceny instrumentów pochodnych (upowszechnienie metodyki „multi-curve”, „OIS discounting”). Obecnie, wyzwanie stanowi odchodzenie od stawek LIBOR na rzecz RFR. Szkolenie ma charakter warsztatów na których przedstawiane są teoretyczne podstawy konstrukcji krzywych oraz ich praktyczne zastosowanie (w MS Excel). Wszystkie arkusze kalkulacyjne współtworzone w trakcie, dostępne będą dla uczestników także po szkoleniu. Do udziału zapraszamy pracowników departamentów ryzyka, Middle Office, Treasury i Trading w bankach i instytucjach finansowych, ale także osoby z działów finansowych firm innych branż zajmujące się wyceną instrumentów pochodnych.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trzykrotny reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego na międzynarodowym konkursie ekonometrycznym Econometric Game. Bogate doświadczenie w zakresie modelowania finansowego zdobyte zarówno w trakcie pracy akademickiej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów pochodnych oraz monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w obszarze instrumentów kapitałowych (akcje, kontrakty futures, opcje na akcje), zdobyte w PKO Banku Polskim i mBanku. Współtwórca metodologii kalkulacji korekt CVA/DVA w mBanku. Obecnie dealer w Departamencie Skarbu PKO Banku Polskiego w Zespole Korekt Wyceny (XVA) i Instrumentów Strukturyzowanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.