Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online
Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-14.00

W dniu 23 stycznia 2020 r. rozpoczął się nowy rozdział dla przetwarzania przez instytucje finansowe danych w chmurze obliczeniowej. Tego dnia bowiem został wydany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. W trakcie szkolenia uczestniczy dowiedzą się jak dokonać świadomej decyzji dotyczącej korzystania z chmury obliczeniowej, a w konsekwencji przewidzieć tzw. strategię wyjścia, przygotować metodykę szacowania ryzyka uwzględniającą wytyczne wskazane w Komunikacie, przygotować proces i procedurę kontroli łańcucha dostawców i poddostawców chmury obliczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających dostęp do informacji znajdujących się w chmurze obliczeniowej oraz zadbać, aby umowa powierzenia przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej odpowiadała wytycznym określonym w Komunikacie i innych regulacjach.

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.  Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Redaktor naukowy i współautor praktycznego przewodnika po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wolters Kluwer, listopad 2018 r.) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wolters Kluwer, grudzień 2019 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.