Oświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju – raporty końcowe europejskich organów nadzoru EBA, ESMA, EIOPA dotyczące greenwashing

7 listopada 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 zł + vat do 18.10.2024

1590 zł + vat po 18.10.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie ma na celu omówienie opublikowanych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru nad rynkiem finansowym – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) – raportów końcowych w związku z greenwashingiem. W raportach tych każdy z Europejskich Urzędów Nadzoru dokonuje przeglądu bieżących działań organów nadzoru związanych ryzykiem greenwashigu i w ramach swoich kompetencji przedstawia perspektywiczny pogląd na to, w jaki sposób nadzór związany ze zrównoważonym rozwojem może być stopniowo wzmacniany w nadchodzących latach przez te instytucje. Raporty zawierają wnioski, rekomendacje, dobre praktyki, narzędzia i opisują metody przeciwdziałania temu złożonemu zjawisku. Warto podkreślić, że uczestnicy rynku – włączając w to emitentów – odpowiadają za przekazywanie wszelkich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sposób uczciwy, jasny i niewprowadzający w błąd. Dlatego w trakcie szkolenia, w oparciu o ww raporty przedstawione zostaną praktyczne aspekty, czym powinny się kierować poszczególne podmioty rynku finansowego by budować zaufanie do niego zaufanie w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Grupa docelowa:

 • pracownicy banków, towarzystw ubezpieczeniowych i domów maklerskich, TFI, emitentów zajmujący się wdrażaniem wymogów ESG w organizacji oraz raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • pracownicy instytucji finansowych i emitentów opracowujący strategię ESG i produkty, pracownicy audytu wewnętrznego, compliance, komunikacji, prawnicy
 • członkowie zarządu, rady nadzorczej, prawnicy,
 • każdy zainteresowany ESG w instytucji finansowej

TRENER

Posiada 25 letnie doświadczenie w Compliance w różnych obszarach biznesowych instytucji finansowych: w bankowości pry­watnej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez wiele lat pracowała jako Dyrektorka Biura Zgodności w Deutsche Bank Polska S.A. Koordynowała też w ramach Grupy DB pracę zespołów Compliance EMEA przy wdrażaniu standardów grupowych Deutsche Bank i regulacji europejskich(w tym MiFID II). W BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialna była za zarządzanie ryzykiem braku zgodności w zakresie integralności rynków kapitałowych i ochrony praw klientów. Prelegentka jest 2014 r członkinią Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współautorką rekomendacji Ko­misji, w tym ostatniej dotyczącej kształtowania kultury etycznej w bankach. Obecnie pracuje w jednym z banków inwestycyj­nych, gdzie kieruje Departamentem Compliance i również zajmuje się kwestiami ESG.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI