Operacjonalizacja planu przymusowej restrukturyzacji

23 września 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 zł + vat do 6.09.2024

1590 zł + vat po 6.09.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z operacjonalizacją planów przymusowej restrukturyzacji. Szczegółowo zostaną omówione wytyczne EBA dot. zapewnienia wykonalności planu przymusowej restrukturyzacji oraz sposób wdrożenia tych wytycznych w banku.

W jaki sposób zintegrować wytyczne EBA z istniejącymi w banku procesami zarządzania, w tym zarządzania kryzysowego? Jak zapewnić, że bank jest dostosowany do przedmiotowych wytycznych? W jaki sposób zagwarantować spójność z innymi regulacjami nakładanymi na banki? Jak przygotować samoocenę w zakresie spełnienia wytycznych EBA? Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia na podstawie praktycznych przykładów z procesu implementacji.

Ponadto, na szkoleniu omówiony zostanie zakres podręcznika umorzenia lub konwersji oraz wyzwań związanych z jego operacjonalizacją. Jak stworzyć podręcznik spełniający wymagania regulacyjne oraz realizujący swój cel w ramach procesu resolution? Jakie dane finansowe są niezbędne w procesie umorzenia lub konwersji? Omówimy te zagadnienia uwzględniając także oczekiwania BFG w tym zakresie.

W ostatniej części szkolenia zostaną przedstawione wymogi MREL, w szczególności ujawnienia w ramach Filara III, które wchodzą w życie w 2024 roku.

TRENER

Ukończyła studnia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji informatyka i ekonometria. Pracowała w Domu Maklerskim BZWBK, a następnie związała swoją karierę z bankowością. W 2007 roku rozpoczęła pracę w BRE Banku w obszarze zarządzania płynnością i ryzykiem rynkowym. W latach 2009-2010 pracowała w firmie doradczej specjalizując się w fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Ponownie podjęła pracę w mBanku odpowiadając za audyty zarządzania ryzykiem. Następnie w Departamencie Zarządzania Bilansem koordynowała wdrożenie CRR/CRDIV i kierowała jednostką odpowiedzialną za systemem cen transferowych funduszy. Od 2015 roku koordynuje wdrożenie dyrektywy BRRD/BRRD2 w mBanku. Obecnie kieruje zespołem transakcji kapitałowych i dialogu regulacyjnego w Departamencie Skarbu, przeprowadzającym m.in. emisje obligacji kwalifikowalnych do MREL oraz transakcje sekurytyzacji syntetycznej. Posiada certyfikat PRM, CFA (II level) oraz licencję maklerską.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI