Nowy pakiet regulacyjny w zakresie usług płatniczych – analiza PSD3 i PSR

27 czerwca 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 13.06.2024

1590 zł + vat po 13.06.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Cel szkolenia:
Zapewnienie uczestnikom dogłębnej znajomości nadchodzących zmian wprowadzanych przez PSD3 i PSR, zrozumienie ich wpływu na rynek płatniczy i finansowy, oraz przygotowanie do wdrożenia tych regulacji. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zrozumieją kluczowe zmiany, wyzwania i możliwości, jakie niosą ze sobą PSD3 i PSR. Ponadto, będą wyposażeni w wiedzę niezbędną do adaptacji i innowacji w nowym regulacyjnym środowisku.

TRENER

Wybitny prawnik z głębokim skupieniem na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), nowych technologiach takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, systemach płatności i ochronie konsumenta w sektorze finansowym. Od 2016 roku jest głęboko zaangażowany w branżę bankową, obejmując od 2019 roku role kierownicze w różnych instytucjach finansowych i spierających finanse. Obecnie jest zatrudniony w wiodącej firmie technologicznej, gdzie odgrywa kluczową rolę w wsparciu sektora finansowego. Pełni kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań technologicznych spełniających wymogi regulacyjne i oferuje konsultacje w zakresie rozwiązywania istniejących wyzwań w sektorze. Przewodził kilku znaczącym projektom, z których każdy demonstruje jego ekspertyzę i innowacyjne podejście.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI