Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Do udziału zapraszamy: pracowników departamentów compliance, prawnicy, osoby odpowiedzialne za kontakty z audytorami, przedstawicieli działów ryzyka kredytowego.

Szkolenie ma na celu przedstawienie problemów z dwoma największymi wyzwaniami dla polskiej bankowości tj. kwestionowaniem prawidłowości zawierania umów o kredyty frankowe i złotówkowe. Szkolenie stanowi podsumowanie dotychczasowych stanowisk, zaawansowaną analizę prawną dotychczasowego orzecznictwa i zbiór przemyśleń własnych autora. Uczestnicy szkolenia poznają nie tylko genezę problemów, stanowiska wszystkich ze stron oraz prognozowane rozwiązania ale zapoznają się również z mitygantami ryzyka dla podobnych zdarzeń w przyszłości, jak również dla obecnych problemów.

Jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się ochronie konsumenta rynku finansowego. Piastował rolę specjalisty ds. prawnych w Alior Bank SA, następnie piastował funkcję dyrektora departamentu prawnego w spółkach fin-tech. Robert Pakla wspomagał swoją profesjonalną wiedzą również Kancelarię Graś i Wspólnicy jako Starszy Prawnik, gdzie zajmował się obsługą rynku bankowego i finansowego. Obecnie jest zatrudniony w spółce Kyndryl Consult jako konsultant ds. rozwoju oprogramowania dla sektora bankowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.