Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI NA:

  • pogłębienie wiedzy w zakresie mechanizmów transakcji fraudowych oraz zachowania wymaganych środków ostrożnościowych przez uczestników transakcji płatniczych,
  • zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienie transakcji autoryzowanych oraz nieautoryzowanych
    i zasady odpowiedzialności użytkowników i dostawców usług,
  • omówienie zasad zachowania w chwili zgłoszenia przez użytkownika (klienta) transakcji fraudowej,
  • wskazanie aspektów ryzyka w sytuacji rozpatrywania reklamacji transakcji fraudowych oraz ryzyka nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych,
  • zwrócenie uwagi na zasady weryfikacji klienta podczas rozmowy telefonicznej zwłaszcza podczas zgłaszania transakcji fraudowych,
  • analiza wybranych przykładów.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji”, Collegium Humanum „MBA Master in Business Administration”, SGH Warszawa „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem”. Od 25 lat pracuje w bankowości w obszarach operacji bankowych i operacji skarbowych. Była również audytorem wewnętrznym. Obecnie zajmuje się kontrolą  wewnętrzną, w tym obszarem fraudów i wyłudzeń oraz procesem skarg i reklamacji. Od kilkunastu lat związana z SGB-Bankiem SA, gdzie pracuje jako Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.