Opiekun projektu

Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

szkolenie online

ESG (z ang. Environmental, Social, Governance) to grupa zagadnień dotyczących ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

W ostatnim czasie obserwujemy postepujący dynamicznie proces legislacyjny w tym zakresie oraz pierwsze czynności podejmowane przez instytucje finansowe, mające na celu dostosowanie się. Wskutek tych zmian ESG nie tylko dołączy do wymogów regulacyjnych w zakresie szeroko rozumianego compliance oraz zarządzania ryzykiem. np. ryzyka kredytowego, rynkowego czy ryzyka operacyjnego, a także wpłynie na stategię wizerunkową czy HR. Ponadto, ESG – w szczególności zasady taksonomii, klasyfikacji klientów, kwestie dotyczące śladu węglowego wpłyną bezpośrednio na sprzedaż (jej warunki i strukturę) oraz istniejące i przyszłe relacje z dotychczasowymi klientami instytucji finansowych, co implikuje potrzebę zmiany w modelu biznesowym.

Instytucje finansowe dotychczas traktowały kwestie dotyczące ESG jedynie jako potencjalne czynniki związane z ryzykiem utraty reputacji, zaś od niedawna te zagadnienia są ujmowane w ramach tzw raportowania niefinansowego. Należy jednak uwzględnić, iż przestrzeganie całości wymogów docelowo bezpośrednio wpłynie na relacje z wieloma interesariuszami oraz wartość i wycenę przedsiębiorstwa.

Warto jak najszybciej zapoznać się z planowanymi zmianami, z których wiele śmiało można nazwać bezprecedensowymi!

Adresaci szkolenia

 • Członkowie zarządów oraz menadżerowie odpowiedzialni za obszar prawny, CSR, Compliance, zarządzanie ryzykiem, budowę oraz wdrożenie strategii przedsiębiorstwa, relacje inwestorskie, HR
 • Pracownicy działów zarządzania ryzykiem
 • Pracownicy działów prawnych i compliance
 • Biegli rewidenci
 • Audytorzy wewnętrzni

Metody szkoleniowe
Połączenie prezentacji z pracą warsztatową,

 • Użycie materiałów źródłowych – raporty roczne instytucji finansowych
 • Wskazanie konkretnych przykładów z rynku

Czego można dowiedzieć się na naszym szkoleniu?

 • Czym jest ESG? Dlaczego to pojęcie jest tak ważne  dla działalności instytucji finansowych? ESG a CSR.Jakie regulacje unijne oraz krajowe określają obowiązki informacyjne instytucji finansowych dotyczące ESG?
 • Jakie zmiany legislacyjne czekają nas w najbliższym czasie (MIFID II, Solvency II, wytyczne EBA)?Co oznaczają pojęcia takie jak zrównoważony rozwój, Taksonomia, ślad węglowy, Scope 1, 2,3, (dlaczego jest tak ważny i jak go skalkulować?)
 • Jak zastosować Taksonomię oraz akty delegowane do oceny działalności klientów banku bądź inwestycji?
 • Jakie zmiany w procesach wewnętrznych w banku (HR, zakupy, nieruchomości, compliance, ryzyko kredytowe, bankowość korporacyjna) implikuje wdrożenie ESG?
 • Jakie korzyści może odnieść instytucja finansowa w związku z wdrożeniem CSR/ESG?
 • Jakie są aktualne trendy ESG w Polsce i zagranicą, główni aktorzy?
Autorka jest doświadczonym trenerem i menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów regulacyjnych w sektorze finansowym, bankowości oraz konsultingu. Koordynowała m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy MIFID w największym polskim banku. Uczestniczyła aktywnie w pracach grup roboczych przy ZBP, NBP i KDPW. Członek International Compliance Association oraz Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych. Pracowała jako nauczyciel akademicki w zakresie prawa finansowego, autorka publikacji, uczestnik oraz prelegentka na wielu konferencjach naukowych i branżowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.