Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Umiejętności i wiedza nabyta dzięki szkoleniu:

  • Zapoznanie z aktami prawnymi i kluczowymi wytycznymi w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Znajomość zasad klasyfikacji działalności jako zrównoważonej środowiskowo
  • Znajomość terminologii stosowanej w kluczowych aktach prawnych dotyczących Taksonomii i zrównoważonego rozwoju
  • Zapoznanie z poszczególnymi celami środowiskowymi
  • Harmonogram zmian regulacyjnych związanych z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym Taksonomii
  • Najistotniejsze inicjatywy i perspektywy legislacyjne w zakresie zrównoważonego

Zagadnienia dotyczące zrównoważonego finansowania w ostatnich latach ogromnie  zyskały na znaczeniu.

Świadomość ryzyk związanych z negatywnymi zmianami klimatu zaowocowała licznymi aktami programowymi takimi jak w szczególności Porozumienie paryskie, Agenda 2030 czy Europejski Zielony Ład. Założenia tych dokumentów zostały odzwierciedlone w licznych aktach prawnych oraz wytycznych nakładających szereg obowiązków m. in. na instytucje finansowe. Wiąże się to z potrzebą wypracowania i wdrożenia narzędzi wspierających podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Tego rodzaju narzędzie ma stanowić Taksonomia UE. Jej celem jest m.in. jednolitego języka dla zdefiniowania działań uznawanych za zrównoważone środowiskowo.

Autorka jest doświadczonym trenerem i menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów regulacyjnych w sektorze finansowym, bankowości oraz konsultingu. Koordynowała m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy MIFID w największym polskim banku. Uczestniczyła aktywnie w pracach grup roboczych przy ZBP, NBP i KDPW. Członek International Compliance Association oraz Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych. Pracowała jako nauczyciel akademicki w zakresie prawa finansowego, autorka publikacji, uczestnik oraz prelegentka na wielu konferencjach naukowych i branżowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.