Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Do udziału zapraszamy pracowników departamentów finansów, finansowania projektów, departamenty DCM (Debt Capital Markets) oraz spółki z grup bankowych emitujące obligacje (np. leasing, faktoring itd.). Zapraszamy też dealerów chcących poznać specyfikę aktywności swoich klientów oraz osoby zajmujące się procesami i efektywnością.

Korzyści:
– zdobycie praktycznych umiejętności emitowania obligacji w Polsce
– zdobycie umiejętności zarządzania seriami emisji oraz całym programem emisyjnym
– poznanie wymogów prawnych dla emitowania i ich implementacja do organizacji
– poznanie szczegółów procesu emitowania  i interakcji z Dealerem, Agentem, KDPW, Inwestorami
– zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania i aktualizacji niezbędnej dokumentacji i jej obiegu

Od ponad 20 lat praktyk bankowości i finansów. Pracował jako dealer zarządzający portfelem obligacji skarbowych w PLN oraz Brady`s bonds w BRE Banku oraz analityk rynków finansowych i portfeli aktywów w AXA. Strateg oraz emitent papierów dłużnych w Grupie PKO BP. Zaangażowany w przygotowanie, operacjonalizację i obsługę transakcji M&A oraz prowadzenie programów sekurytyzacji. Aktywny w obszarach regulacyjnych i nadzorczych w KNF oraz BFG.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.