Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przybliżyć wyzwania stojące przed funkcją compliance i jej rosnącą rolą w organizacji. Zwrócić uwagę na wyzwania operacyjne w świecie nowej pandemicznej ekonomii oraz znaczenie nowych technologii w codziennej pracy oficerów compliance. Jest adresowane do osób z doświadczeniem w compliance lub tych, którzy posiadając doświadczenie w innych obszarach widzą szansę rozwoju zawodowego w compliance.

Od 24 lat związany z rynkiem finansowym, uczestnik wielu ważnych a często pionierskich wydarzeń polskiego rynku finansowego. Pracownik międzynarodowych grup bankowych z głęboką znajomością zagadnień biznesowych i regulacyjnych dzięki pracy zarówno w komórkach biznesowych jak i kontrolnych.

Twórca pierwszej w polskiej administracji publicznej komórki compliance. Nadzorował realizację obowiązków wynikających z krajowych przepisów dotyczących AML przez instytucje sektora finansowego. Członek z ramienia Polski Stałego Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego od jego powstania w 2020 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.