Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • kadrę kierowniczą banków, firm inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych
 • pracowników departamentów zarządzania aktywami
 • pracowników departamentów sprzedaży i analiz
 • pracowników departamentów prawnych
 • specjalistów z zakresu compliance w instytucjach finansowych
 • osoby odpowiedzialne za rozwój oferty produktowej instytucji finansowych
  • Najważniejsze zagadnienia:

  • zmiany w zakresie ochrony inwestora wprowadzane w pakiecie MiFID II
  • status nowych przepisów
  • identyfikacja usługi doradztwa inwestycyjnego
  • zasady świadczenia usług doradztwa zgodnie z wytycznymi nadzorców (KNF, ESMA)

  Więcej informacji:  info@advancedtrainings.pl