Archiwum szkoleń

Strona główna/Archiwum szkoleń
Archiwum szkoleń2018-01-29T11:34:18+01:00

Szkolenia które zrealizowaliśmy

Dobre praktyki, a wymogi regulacyjne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej II EDYCJA 7-8.12.2015

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

 • Skupianie się od początku do końca na głównym celu: jak jest i co można poprawić
 • Całościowe spojrzenie na problematykę ryzyka stopy procentowej – wymogi ustawowe plus aspekty praktyczne
 • Dużo przykładów z praktyki rynkowej
 • Analiza przypadków
 • Informacje praktyczne na temat konkretnych sposobów pomiaru i zarządzania ryzykiem
 • Szczegółowa, dobrze dopracowana merytorycznie prezentacja, doświadczenie prowadzącego
 • Doświadczenie praktyczne prelegenta
 • Metody pomiaru, założenia pomiaru, wytyczne EBA
 • Wymiana doświadczeń rynkowych i wiedzy uczestników
 • Zmiana zasad bazylejskich i próba porównania sposobu zarządzania ryzykiem stopy procentowej na rynku polskim
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz innych regulacji wspierających emisje listów zastawnych w Polsce – czy zapowiada się przełom ? 3.12.15

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

Zarządzanie ryzykiem modeli-praktyczne wdrożenie Rekomendacji W- II EDYCJA 26-27.11.2015

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

 • Praktyczne podejście do tematu
 • Połączenie teorii z praktyką
 • Wiedza i praktyczne spojrzenie trenera
 • Modele prognozowania
 • Interaktywny udział uczestników i wykładowcy
 • Identyfikacja prawidłowych modeli
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)

Odpowiedzi na reklamacje według oczekiwań klienta i regulatora. Obsługa trudnego klienta. 15-16.10.15

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

[/fusion_code]
 • Duża, praktyczna wiedza prowadzącej, bardzo jasny, przystępny sposób przekazywania informacji, bardzo dobry kontakt z prowadzącą
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat procesu reklamacji, dynamika przekazu informacji
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami szkolenia, ogólny przegląd całego procesu reklamacji
 • Możliwość wymiany poglądów, doświadczeń
 • Analiza tematu przewodniego, sposób prowadzenia, praca w grupach, dyskusja otwarta, wymiana doświadczeń uczestników spotkania
 • Warsztaty, możliwość dyskusji
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)

Monitorowanie płynności -II edycja 28-29.09.15

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

 • Forma warsztatowa, konkretne rozwiązania analityczne, przykłady narzędzi
 • Możliwość zadawania pytań i dyskusja
 • Praktyczne metody kwalifikacji produktów bankowych
 • Możliwość wymiany doświadczeń i poznania rozwiązań stosowanych przez inne instytucje, praca na przykładach
 • Wiedza prowadzącego
 • Nawiązanie do sprawozdawczości w połączeniu z aspektem technicznym
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)

ALM Conference 5-6.10.2015, Warszawa

Who will attend:

 • Members of the Board
 • Managers and Directors of ALM Departments
 • Treasurers
 • Market Risk Managers
 • Liquidity Risk Managers
 • Dealers
 • FTP Experts
 • Heads of Risk Divisions
 • Auditors

Special guest: Professor Moorad Choudhry

 • Diversity of topics
 • Discussions
 • Participants from many institutions willing to share their experience
 • Lecture by Mr. Moorady Choudhry
 • Extensive coverage of topic with
 • Possibility to confront own experiences with representatives of other banks
 • Speeches showing macro perspective of new regulations with emphasis on the current market challenges and liquidity regulatory changes, international view
 • Topics review adapted to ALM, different approaches
 • Information about Basel III
 • Practical information about the processes and activities of banks
 •  Comparison of different FTP models and work organization in different banks
What was the most important and interesting in the conference (participants questionnaire of the previous edition)

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

Nowelizacja Rekomendacji P – ewolucja czy rewolucja? – II EDYCJA 21-22.09.2015

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

 • Możliwość zadawania pytań, odniesienie się do różnych regulacji, porównania, atmosfera stworzona przez prowadzącego
 • Dokładne rozpisanie rekomendacji w przyjaznej formie
 • Bardzo dogłębna analiza tematu, interaktywne prowadzenie, ogromna wiedza praktyczna
Co było najbardziej cenne w szkoleniu (opinie uczestników poprzedniej edycji)

MSSF 9 i impairment – podejście praktyczne 25.05.15

Do udziału zapraszamy przedstawicieli departamentów:

 • Ryzyka kredytowego
 • Ryzyka rynkowego
 • Rachunkowości
 • Zarządzania kapitałem
 • Analiz
 • Audytu wewnętrznego

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się przedstawiciele takich instytucji jak:

 • Barclays
 • EY
 • Alior Bank
 • mBank
 • HSBC

Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

SPONSOR

ATT00001

PARTNER
EY_Logo5

 

 

 

 

 

 

Ryzyko nadużyć w instytucjach finansowych. 9-10.03.2015

Do udziału zapraszamy:

 • Członków Zarządu
 • Szefów Departamentu Bezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie nadużyciom
 • Menedżerów Departamentu Ryzyka Operacyjnego
 • Dyrektorów Działu Bankowości Elektronicznej
 • Pracowników Departamentu Compliance
 • Audytorów wewnętrznych
 • Menedżerów ryzyka kredytowego
 • Prawników

Najważniejsze tematy:

 • Klient bankowości elektronicznej
 • Kradzież tożsamości
 • Rozkład odpowiedzialności
 • Bezpieczeństwo transakcji internetowych
 • Cyberprzestępczość
 • Metody socjotechniczne
 • Analiza behawioralna
 • Identyfikacja klienta korporacyjnego
 • Wyłudzenia kredytowe
 • Nadużycia pracownicze

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci z następujących instytucji:

 • Raiffeisen Bank International, Austria
 • Nordea, Norway
 • Allegro
 • Bank Zachodni WBK
 • Team Cymru
 • Alior Bank
 • PKO Leasing
 • BGŻ
 • Komerční banka, Czech Republic
 • PZU SA
 • Bank Austria Group, Austria
 • ZŁOTY SPONSOR

  ZŁOTY SPONSOR

  Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne.W ogłoszonej strategii biznesowej firma kładzie nacisk na cloud computing, analitykę biznesową i Big Data, technologie mobilne oraz biznes społecznościowy.

  Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie,a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Firma posiada w Polsce również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Dostarczania Usługi Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa we Wrocławiu, Centrum Dostarczania Usług w Katowicach, Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe  w Gdańsku.

  IBM współpracuje ściśle z klientami wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki: finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego, motoryzacyjnego, administracji publicznej, rynku MSP i innych.

  Jako administrator danych osobowych, IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowiaków 32 w Warszawie, przetwarza dobrowolnie podane dane osobowe w ramach prowadzonej działalności biznesowej, w celu realizacji działań marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. IBM Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych spółkom zależnym działającym na całym świecie, których listę można znaleźć na stronie: http://www.ibm.com/planetwide/.

  Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych osobowych w ramach grupy kapitałowej

   

  SPONSOR

  SPONSOR

  Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

  Ochrona danych osobowych w banku i tajemnica bankowa – obowiązki doradcy klienta, typowe skargi klientów i zarzuty organów nadzorczych -5.02.2015

  Więcej informacji: info@advancedtrainings.pl

  Go to Top