Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Online

Cel: szkolenie poświęcone jest tematyce kryptoaktywów (w tym także wybranych zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności), w tym walut wirtualnych, z perspektywy prawno-regulacyjnej obejmującej m.in. zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Istotnym elementem rozwoju rynku zdecentralizowanych finansów jest m.in. kwestia stosowania odpowiednich polityk i procedur AML/CFT, a także weryfikacja aktywności w tym zakresie przez dostawców usług związanych z kryptoaktywami. W trakcie spotkania przedstawione zostaną też niektóre zagadnienia związane z szeroko rozumianymi walutami cyfrowymi banków centralnych (CBDC).

Korzyści:

  • – zrozumienie zagadnień związanych z obszarem kryptaktywów, w tym z perspektywy AML/CFT
  • – poznanie wyzwań w zakresie due diligence dla podmiotów w ramach relacji korespondenckich
  • – przejście najważniejszych planowanych zmian prawnych i regulacyjnych w zakresie kryptoaktywów
  • – przegląd rozwiązań technologicznych wspierających (RegTech)

Prawnik zajmujący się obszarem innowacji finansowych i wykorzystania danych na potrzeby uczenia maszynowego i głębokiego oraz co-founder w start-upie Ceforai zajmującym się etyczną implementacją sztucznej inteligencji. Ekspert fundacji AILAWTECH i FinTech Poland oraz współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych – Cyber Science. W swoim życiu zawodowym był związany m.in. z Bankiem Handlowym, gdzie wspierał m.in. dział R&D. Pracował w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a także odbył staże w Europejskim Banku Centralnym oraz Międzynarodowym Funduszu Walutowym

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.